tỷ lẹ cá cược

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt

Sáng ngày 15/11/2023, tại Phòng họp A11 của Trường Đại học Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Trường Đại học Đà Lạt.

tỷ lẹ cá cược

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Nguyễn Khoa Trưởng – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Khoa Trưởng – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]

tỷ lẹ cá cược

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Trương Bá Phong – Chuyên ngành Sinh thái học

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trương Bá Phong – Chuyên ngành Sinh thái học. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm đến […]

tỷ lẹ cá cược

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Cao Lâm – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Cao Lâm – Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và cá nhân quan tâm […]