Nhân sự – Phòng TCHC

tỷ lẹ cá cược tỷ lẹ cá cượcTrưởng phòng
Điện thoại
Email
ThS. Phan Tuấn Anh
091.1211999
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Phó Trưởng phòng
Email
ThS. Vương Nữ Minh Khuê
[email protected]
tỷ lẹ cá cược Nghiên cứu viên
Email
Đinh Thị Thùy Chi
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Chuyên viên
Email
ThS. Đỗ Thụy Thùy Dung
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcNghiên cứu viên
Email
Bùi Hoàng Tấn Đạt
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Chuyên viên
Email
Đào Thị Thu Huyền
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcChuyên viên
Email
ThS. Trần Ngọc Kiên
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcChuyên viên
Email
ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê
[email protected]
tỷ lẹ cá cược Chuyên viên
Email
ThS. Nguyễn Thị Năm
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcGiảng viên
Email
ThS. Trần Ngọc Diệu Quỳnh
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcChuyên viên
Email
Đỗ Duy Tân
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Chuyên viên
Email
ThS. Trần Thị Thành
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Tổ trưởng Tổ lái xe
Email
Trần Tuấn Ngọc
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên lái xe
Email
Nguyễn Hoài Đức
[email protected]
tỷ lẹ cá cượcNhân viên lái xe
Email
Nguyễn Ngọc Quang
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Tổ trưởng Tổ bảo vệ
Email
Lê Ngọc Long
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hữu Công
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Đỗ Văn Hùng
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hữu Hùng
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Vũ Văn Hưởng
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Huỳnh Thanh Mẫn
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Hoành Thảo
[email protected]
tỷ lẹ cá cượctỷ lẹ cá cược Nhân viên bảo vệ
Email
Nguyễn Văn Tuấn
[email protected]